Hrazany - Klisinec - venkovské stavení - rodinný dům

Realizace: rok 2017

Zadavatel:

Ing, Zuzana Míková, Ing. Eduard Míka

Kontaktní osoba:

Ing. Daniel Kotaška
Mobil: 606 623 068

Předmětem dokumentace je čerpání a úprava podzemní vody z vrtu na parc. č. 63/3, včetně jeho vystrojení, technologie úpravy podzemní vody, akumulace a distribuce upravené vody do novostavby rodinného domu.