Jankovská Lhota – Posílení zdroje vody

Realizace: rok 2018

Objednatel:

Obec Jankov

Cena bez DPH (z rozpočtu):

2 mil. Kč

Kontakt:

Ing. Eliška Schreinerová
mobil: 720 950 136

Výstavba a vystrojení studny z nového vrtu HV-6, napojení nového výtlačného potrubí do stávajícího vodojemu a provedení nových silových a ovládacích kabelů z nového venkovního rozvaděče, rekonstrukce strojního vybavení a elektroinstalace ve stávajícím vodojemu na parcele KN p. č. st. 63, zajištění nového hygienického zabezpečení pitné vody chlornanem sodným a odradonování jako posílení stávající vodárenské soustavy obce.