Jilem – Posílení vodárenské soustavy

Realizace: rok 2017

Objednatel:

Obec Jilem

Kontaktní osoba:

Ing. Daniel Kotaška
Mobil: 606 623 068

Předmětem řešení této projektové dokumentace je návrh propojení stávající studny v obci Jilem s navrženou úpravnou vody a vodojemem o objemu 30 m3 umístěnými za účelem zajištění akumulace podzemní vody pro obec.