Kameničky – vrtaná studna KAM-2 včetně připojení

Realizace: rok 2018

Objednatel:

Obec Kameničky

Cena bez DPH (z rozpočtu):

1,9 mil. Kč

Kontakt:

Ing. Eliška Schreinerová
mobil: 720 950 134

Jedná se o novou stavbu, která bude zdrojem stávající vodovodní soustavy. Předmětem řešení je vystrojení studny ze stávajícího vrtu KAM-2, provedení nového potrubí a jeho napojení na stávající výtlačné potrubí ze stávajícího vrtu KAM-1-03 do stávajícího vodojemu vč. ovládacích a silových vedení.