Kanalizace a úprava odvodnění Nové Hrady – Dokumentace pro územní řízení

Realizace: rok 2006

Zadavatel

Obec Nové Hrady

Kontaktní osoba

Mobil

Jaromír Raba, starosta

469 325 104