Kanalizace Proseč IV. Etapa – Dokumentace pro stavební povolení

Realizace: rok 2005

Zadavatel

Obec Proseč

Kontaktní osoba

Mobil

Petr Žatečka, starosta

607 861 759