Klučov - Skramníky – Vodní nádrž na p.č. 194/3

Realizace: rok 2018

Objednatel:

Obec Klučov

Cena bez DPH (z rozpočtu):

cca 5 mil. Kč

Kontakt:

Ing. Daniel Kotaška
mobil: 606 623 068

Předmětem stavby je nová průtočná nádrž na toku Jezírkový potok, tvořený nízkou zemní hrází, s dvojitým požerákem a spodní výpustí DN 800 a s bezpečnostním přelivem, svedeným do odpadního koryta pod hrází.