Knyk - Splašková kanalizace a ČOV

Realizace: rok 2018

Objednatel:

Obec Knyk

Cena bez DPH (z rozpočtu):

33 mil. Kč

Kontakt:

Jaroslava Čmelíková
mobil: 607 040 689

Vypracování projektové dokumentace pro stavbu kanalizačních stok, výtlaků a veřejných částí kanalizačních přípojek.