Kunvald – Vodovodní přípojka pro budovu č. ev. 58 na p.č. 272

Realizace: rok 2017

Objednatel:

Rybářství Kunvald s.r.o.

Investiční náklady bez DPH:

cca 50 000,00 Kč

Kontaktní osoba:

Ing. Daniel Kotaška
Mobil: 606 623 068

Vybudování vodovodní přípojky pro budovu č. ev. 58. Vodovodní přípojka bude napojena na prodloužený veřejný vodovod.