Lhota u Plzně – lokalita „Na Dolíkách“ – Rodinné domy – vlastní zdroj vody

Realizace: rok 2018

Objednatel:

CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s

Cena bez DPH (z rozpočtu):

8 mil. Kč

Kontakt:

Ing. Tomáš Mládek
mobil: 720 071 474

Předmětem řešení této projektové dokumentace je výstavba vodohospodářských zařízení, zajišťujících dodávku vlastní pitné vody pro rodinné domy, budované v rámci akce Plzeň-Lhota-lokalita „Na Dolíkách“ - Rodinné domy. V současnosti je lokalita napojena na veřejný vodovod pitné vody ve vlastnictví Vodárny Plzeň v armaturní a vodoměrné šachtě v severní části lokality. Nová vodárenská zařízení pro jímání, úpravu, akumulaci a dopravu vody do veřejné sítě zajistí vlastní a nezávislý zdroj pitné vody pro lokalitu.