Obecní splašková kanalizace a ČOV - Vlastec

Realizace: rok 2017

Objednatel:

Obec Vlastec

Investiční náklady bez DPH:

190 212,00 Kč

Kontaktní osoba:

Ing. Daniel Kotaška
Mobil: 606 623 068

Předmětem řešení této projektové dokumentace je návrh upravené trasy kanalizačního sběrače „A“.