Pěší zóna Třída Míru s napojením Sladkovského ulice Pardubice

Realizace: rok 2012

Objednatel

Statutární město  Pardubice – Magistrát města

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Daniel Kotaška

606 623 068

Investiční náklady akce celkem

178 mil. Kč bez DPH

Postavení dodavatele

Zpracovatel dílčí části PD

Finanční objem prováděný dodavatelem

31 mil. Kč bez DPH

Popis akce

Vypracování projektové dokumentace vodohospodářské části ve spolupráci s architektonickými kancelářemi Walter Brno a CODE s.r.o. Pardubice.

Rekonstrukce veřejných  vodovodů DN 80 až DN 200 a splaškové kanalizace DN 600/900, vč. domovních vodovodních a kanalizačních přípojek v exponované části centra města Pardubice.

Zhodnocení objednatele

Práce byly provedeny řádně a odborně.