Projekt sanačních prací skladu chemikálií, špýcharu a studny Zaječice

Realizace: rok 2011

Zadavatel:

Ing. František Nepivoda

Kontaktní osoba

Ing. Dagmar Bartošová, 602 111 799