Proseč – Převedení srážkové vody v Pasecké ulice – Dokumentace pro územní řízení

Realizace: rok 2006

Zadavatel

Obec Proseč

Kontaktní osoba

Mobil

Petr Žatečka, starosta

607 861 759