Rozšíření kanalizace v obci Platěnice a kanalizační přípojky – Dokumentace pro území a stavební řízení

Realizace: roky 2009 - 2010

Zadavatel

Obec Moravany

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Miroslav Hrdlička

725 514 740