Zpracování PD - sanace obj. 14 – staré úložiště PHM areálu kasáren TGM

Realizace: rok 2011

Zadavatel

Česká republika Ministerstvo obrany

 

Kontaktní osoba

Ing. Michal Kořínek
606 751 390