Aktualizace analýzy rizik kontaminovaného území Plzeň - Libušín

Realizace: roky 2013 - 2015

Objednatel:

Plzeňský kraj

Termín realizace:

Srpen 2013 – říjen  2015

Kontaminanty:

ClU, C10-C40, BTEX, UCHR

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Cena díla bez DPH:

114 540 Kč

Kontaktní osoba:

Ing. Dagmar Bartošová
Mobil: 602 111 799