Aktualizace analýzy rizik pro lokality Jihočeských dřevařských závodů, a.s. - Jindřichův Hradec - skládka, Suchdol nad Lužnicí - skládka a Obrataň - skládka

Realizace: roky 2015 - 2016

Zadavatel:

Česká republika - MInisterstvo financí

Kontaminanty:

C10-C40, PAU, amonné ionty, CHSK-Cr

Celkové náklady bez DPH:

290 568,00  Kč

Forma realizace:

hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Mgr. Zdeněk Šíma
Mobil: 725 404 151