Aktualizace analýzy rizika na lokalitě Brno společnosti RWE Energie, s.r.o. - prostor budovy K 2 - veřejná zakázka malého rozsahu

Realizace: roky 2016 - 2017

Zadavatel:

Česká republika - MInisterstvo financí

Kontaminanty:

C10-C40, BTEX, PAU

Celkové náklady bez DPH:

121 766,00  Kč

Forma realizace:

hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Mgr. Zdeněk Šíma
Mobil: 725 404 151