Aktualizovaná analýza rizika skládky sodné strusky ve společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

Realizace: roky 2017 - 2018

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo financí

Kontaminanty:

As, Pb, Sb a Zn

Celkové náklady bez DPH:

474 751,60 Kč

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Kontakt:

Ing. Dagmar Bartošová
mobil: 602 111 799

 

Připojené fotogalerie