Analýza rizik bývalé skládky v katastru obce Choteč u Lázní Bělohrad

Realizace: roky 2017 - 2019

Zadavatel:

Obec Choteč

Kontaminanty:

těžké kovy, uhlovodíky C10-C40, PAU, PCB, ClU, BTEX, pesticidy

Celkové náklady bez DPH:

1 197 780 Kč

Forma realizace:

hlavní dodavatel

Kontakt:

Ing. Roman Nedbal
mobil: 720 069 933

Zakázka je spolufinancována z fondů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Připojené fotogalerie