Analýza rizik důsledků hornické činnosti na lokalitě Jedová hora na kvalitu podzemních a povrchových vod

Realizace: roky 2014 - 2015

Zadavatel:

EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.

Kontaminanty:

těžké kovy (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn, Sb, Sr, V, Zn), kyanidy

Cena díla bez DPH:

1 581 280 Kč

Forma realizace:

hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Zigo
Mobil: 602 165 105