Analýza rizik kontaminace horninového prostředí v areálu Synthesia a.s. v území vymezeném záměrem CG CZ Project – 2 společnosti Central Glass Czech s.r.o.

Realizace: rok 2017

Zadavatel:

Takenaka Europe GmbH

Kontakt:

Dr. Ing. Jiří Marek
mobil: 602 108 339