Analýza rizik kontaminace ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Z-1 a vodního toku Labe, vlivem bývalého areálu Tesla Přelouč těkavými chlorovanými uhlovodíky a dalšími látkami.

Realizace: rok 2015

Zadavatel:

Hradubická energetická o.p.s.

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Zigo
Mobil: 602 165 105