Analýza rizik odstranění antropogenního znečištění říčních sedimentů v rámci sanace Bouřlivého potoka a Bíliny

Realizace: rok 2010

Zadavatel

Povodí Ohře

Kontaktní osoba

mobil

Ing. Jakub Eichler

724 947 194