Analýza rizik ohrožení jímacího území, povrchových a podzemních vod vlivem bývalé skládky TKO Kamenický Šenov (Prácheň)

Realizace: roky 2017 - 2018

Zadavatel:

Město Kamenický Šenov

Kontaminanty:

těžké kovy (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn), ClU, BTEX, PCB, PAU12, kyanidy (celkové a volné)

Forma realizace:

subdodavatel

Kontakt:

Ing. Martin Zigo,
mobil: 602 165 105