Analýza rizik ohrožení podzemních vod a toku Běstvinského potoka

Realizace: roky 2014 - 2015

Zadavatel:

Bioanalytika CZ, s.r.o.

Zhotovitel:

Mega a.s.

Kontaktní osoba

Ing. Marika Riedlová
Mobil: 725 448 255