Analýza rizik ohrožení povrchových a podzemních vod chemickými látkami používaných při provozu přádelny brownfield Bekon - Hrádek nad Nisou

Realizace: probíhá od roku 2018

Zadavatel:

Město Hrádek nad Nisou

Kontaminanty:

těžké kovy (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn), ClU, BTEX, PCB, PAU12, kyanidy (celkové a volné)

Celkové náklady bez DPH k 10/2018:

353 000 Kč

Forma realizace:

hlavní dodavatel

Kontakt:

Ing. Martin Zigo,
mobil: 602 165 105