Analýza rizik ohrožení povrchových a podzemních vod vlivem bývalého provozu státního statku fekálním a jiným znečištěním v CHKO Třeboňsko

Realizace: roky 2017 - 2018

Zadavatel:

Ing. Petr Habersberger

Kontaminanty:

fekální znečištění, olovo, DDT, C10-C40

Forma realizace:

subdodavatel

Kontakt:

Ing. Martin Zigo
mobil: 602 165 105