Analýza rizik potenciálních zdrojů znečištění ohrožujících významný vodárenský zdroj v Lázních Bělohrad

Realizace: roky 2014 - 2015

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Kontaminanty:

PAU, těžké kovy

Cena díla bez DPH:

1 732 092,76 Kč

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Ing. Jakub Eichler
Mobil: 724 947 194