Analýza rizik potenciálních zdrojů znečištění ohrožujících významný vodárenský zdroj v Lázních Bělohrad

Realizace: roky 2014 - 2015

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Kontaktní osoba:

Ing. Jakub Eichler
Mobil: 724 947 194