Analýza rizik staré ekologické zátěže areálu společnosti JIHLAVAN, a.s.

Realizace: rok 2016

Objednatel:

Czech Aerospace Industries, s.r.o.

Termín realizace:

Duben až prosinec 2016

Kontaminanty:

ClU, C10-C40, těžké kovy

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Ing. Dagmar Bartošová
Mobil: 602 111 799

 

Připojené fotogalerie