Analýza rizik staré ekologické zátěže v areálu SUNEX, spol. s r. o., provozovna Temelín

Realizace: probíhá od roku 2018

Zadavatel:

SUNEX, spol. s r.o.

Kontaminanty:

ClU vč. vinylchloridu, uhlovodíky C10-C40, PAU-12, UCHR

Celkové náklady bez DPH:

1 249 950 Kč

Forma realizace:

hlavní dodavatel

Kontakt:

Mgr. Jan Šibor
mobil: 725 082 940

 

Připojené fotogalerie