Analýza rizik vlivu důlní činnosti v Obci Lukavice na podzemní vody a na řeku Chrudimku

Realizace: roky 2012 - 2013

Zadavatel

Obec Lukavice

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Jan Kašpar

602 128 869

 

Připojené fotogalerie