Analýza rizik vlivu reziduální kontaminace po sanaci skládky odpadů na zdroje pitné vody v obci Hodonín a Javorné

Realizace: roky 2014 - 2015

Zadavatel:

Obec Hodonín

Celkové náklady bez DPH:

1 687 984,03 Kč

Kontaktní osoba:

Jiří Unčovský
Mobil: 602 492 566