Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže v k.ú. Vinary u Vysokého Mýta na podzemní vody, CHOPAV Východočeská křída a vodní tok Loučná

Realizace: roky 2011 - 2012

Zadavatel

Obec Vinary

Kontaktní osoba

Mobil

Mgr. Jana Sedláčková

606 063 250