Analýza rizik vlivu starých ekologických zátěží v k.ú. Kladruby nad Labem na podzemní vody a na řeku Labe

Realizace: roky 2011 - 2012

Zadavatel

MEGA a.s.

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Jan Švec

725 742 977