Analýza rizik vlivů starých ekologických zátěží ve městě Chrudim na podzemní vody a vodní tok Chrudimka

Realizace: roky 2012 - 2013

Zadavatel

Město Chrudim

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Martina Doležalová

725 776 322

 

Připojené fotogalerie