Analýza rizik vlivu zavedeného lomu na kvalitu podzemní vody a na vodoteč Konopka

Realizace: roky 2011 - 2012

Zadavatel

Ingrid Štěpánková

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Martin Zigo

602 165 105