Analýzy rizik potenciálních zdrojů znečištění ohrožujících významný vodárenský zdroj

Realizace: roky 2011 - 2013

Zadavatel

Město Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Jakub Eichler

724 947 194

Stručný popis zakázky: 

Předmětem průzkumných prací byl podrobný hydrogeologický průzkum lokality zaměřený na ověření rozsahu znečištění horninového prostředí v areálech, kde byla historicky potvrzena ekologická újma, či v nově vytipovaných oblastech a provedení monitoringu vodárensky využívaných kolektorů pomocí nově vybudovaných svrchnokřídových HG vrtů.

Místo realizace:   

Rychnov nad Kněžnou