AR vlivu bývalé skládky "Vlčí důl" v k.ú. Zásmuky na podzemní vody a na povrchové vody vodního toku Špandava a Výrovka; Projekt sanace tohoto území, vč. studie proveditelnosti

Realizace: rok 2011

Zadavatel

Bioanalytika CZ, s.r.o.

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Martina Doležalová

725 776 322

 

Připojené fotogalerie