Doplněk aktualizace analýzy rizik ve společnosti FARMAK, a.s.

Realizace: roky 2015 - 2016

Objednatel:

Ministerstvo financí ČR

Termín realizace:

Duben 2015 až leden 2016

Kontaminanty:

ClU, chlorbenzen, amonné ionty, BTEX, psychofarmaka a produkty oxidace

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Ing. Dagmar Bartošová
Mobil: 602 111 799

 

Připojené fotogalerie