Doprůzkum a aktualizace analýzy rizik Synthesia, a. s., 2. etapa

Realizace: roky 2015 - 2018

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo financí

Kontaminanty:

chlorbenzen, dichlorbenzeny, trichlorbenzeny, BTEX, naftalen, 2-naftol, anilín, N-ethylanilín

Celkové náklady bez DPH:

847 630 Kč

Forma realizace:

hlavní dodavatel

Kontakt:

Ing. Petr Kubizňák, mobil: 602 121 308
Ing. Roman Nedbal, mobil: 720 069 933

 

Připojené fotogalerie