Doprůzkum kontaminace a aktualizace analýzy rizika v areálu a okolí bývalého areálu Tesla Přelouč

Realizace: probíhá od roku 2017

Zadavatel:

Zelená pro Pardubicko z. s.

Kontaminanty:

C10 – C40, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn,ClU, BTEX, PAU15

Forma realizace:

subdodavatel

Kontakt:

Ing. Martin Zigo,
mobil: 602 165 105