Obec Grunta – Ohrožení vodních zdrojů a ekosystému v důsledku historické hornické činnosti

Realizace: roky 2012 - 2013

Zadavatel

Hradubická energetická o.p.s., Pardubice

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Jan Kašpar

602 128 869