Posouzení sanačního zásahu, zpracování aktualizované analýzy rizika a projektové dokumentace doprůzkumu – výronu sludge v lokalitě LIDL-PARAMO, a.s. Pardubice

Realizace: probíhá od roku 2016

Objednatel:

Ministerstvo financí ČR

Termín realizace:

Probíhá od ledna 2016

Kontaminanty:

C10-C40, PAU, BTEX

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Ing. Dagmar Bartošová
Mobil: 602 111 799