Realizace průzkumných prací a zpracování analýzy rizika bývalý areál s.p. TRANSPA Žleby

Realizace: roky 2012 - 2013

Zadavatel

Sangeo v.o.s.

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339