Realizace průzkumných prací, analýza rizik SEZ – k. ú. Heřmanice

Realizace: roky 2011 - 2012

Zadavatel

Lesy České republiky, s. p.

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Jakub Eichler

724 947 194