Riziková analýza pro podnik ETA a.s. Hlinsko

Realizace: rok 2005

Zadavatel

ETA a.s. Hlinsko (dnes Hlinecká servisní)

Kontaktní osoba

mobil

Ing. Dagmar Bartošová

602 111 799