Riziková analýza pro Severočeské doly

Realizace: rok 2003

Zadavatel

Česká republika - Fond národního majetku

Kontaktní osoba

Mobil

Jiří Unčovský

602 492 566