Riziková analýza Východočeská energetika – rozvodny

Realizace: rok 2002

Zadavatel

Česká republika - Fond národního majetku

Kontaktní osoba

mobil

Ing. Dagmar Bartošová

602 111 799